Junariyah, S.Ag.
NIK: 196710161992032001
NIP:
NUPTK: 2348745648220003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Serang, 16 Oktober 1967
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: PAI
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Akidah Akhlak
Alamat : Link. Gerem Kulon RT. 03/05 Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon

0877-7856-4586